Życzenia

Prezentacja świąteczna pobierz

 

Uroczystości pogrzebowe Trzech Wyższych Oficerów Marynarki Wojennej

 

KMDR JÓZEF WIESŁAW DYSKANT (1937-2017) WSPOMNIENIE

Dnia 6 grudnia 2017, w dzień Św. Mikołaja –  patrona marynarzy – odszedł na wieczną wachtę kmdr prof. dr hab. Józef W. DYSKANT – oficer Marynarki Wojennej RP, pisarz-marynista, naukowiec i nauczyciel akademicki. Odszedł od nas, nie tylko człowiek wielkiej wiedzy - rozsławiający etos polskiego marynarza, ale i osoba głęboko osadzona w realiach europejskiego dziedzictwa kultury.

Urodził się w Warszawie w roku 1937 w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. W młodości, pasjonował się modelarstwem okrętowym oraz historią wojen morskich; dlatego, po zdaniu matury, zdecydował się podjąć studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, którą ukończył w stopniu podporucznika z dyplomem magistra inżyniera mechanika. Kolejnymi etapami w życiu oficera była służba na okrętach wojennych, między innymi na ORP BŁYSKAWICA, służba w pionie techniki wojskowej oraz w strukturach sztabowych.

Po służbowym przeniesieniu do Warszawy, coraz częściej oddawał się swojej pasji pisarskiej. Swoją pierwszą książkę  Nad całą Hiszpanią niebo jest bezchmurne. Zarys działań morskich w czasie wojny domowej (1936-1939) wydał w roku 1979, a następna publikacja to Oddział Wydzielony "Wisła". Zarys działań bojowych OW "Wisła" Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r. Trzecie dzieło to Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939, które, jako dysertacja obroniona w roku 1983 w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie, zaowocowała uzyskaniem przez oficera stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Kolejnym etapem rozwoju naukowego była rozprawa habilitacyjna Flotylle rzeczne w planach i działaniach wojennych II Rzeczypospolitej obroniona w roku 1991. Nominacja profesorska miała miejsce w roku 1996.  Od tego czasu, Profesor działał naukowo i dydaktycznie w Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Komandora DYSKANTA zawsze cechowała niezwykła skrupulatność i metodyczne podejście do zagadnień badawczych. Był „mistrzem kwerendy” i autorytetem w kręgach naukowych. Podobnie jak ś.†p. kmdr por. Adam RESZKA, w pracy z dokumentami Archiwum Gdańskiego potrafił tłumaczyć teksty dotyczące nautyki z hanzeatyckiej odmiany języka niemieckiego, z czym zawodowi germaniści często sobie nie radzili. Również, był niezwykle dokładny w spisywaniu relacji ustnych dotyczących Flotylli Pińskiej, a jego cennym źródłem informacji na ten temat był, między innymi, legendarny ś.†p. ppor. mar. Kazimierz DEPTUŁA z Wyszkowa.

Był cenionym promotorem prac doktorskich i recenzentem doktoratów i habilitacji. Między innymi, Jego doktorantem był kmdr por. Sławomir KUDELA – późniejszy dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej. Kmdr DYSKANT recenzował również rozprawę doktorską sławnego pisarza-marynisty Andrzeja PREPECZKI. W komisjach oceniających rozprawy habilitacyjne, często zasiadał z kadm. prof. dr hab. Antonim KOMOROWSKIM – byłym rektorem AMW.

Kmdr prof. DYSKANT opublikował wiele innych pozycji książkowych, m. in. Cuszima 1905, Otchłań Atlantyku, Oliwa 1627, Ko Chang 1941 oraz Trafalgar 1805. Zapłakane zwycięstwo, które szybko rozeszły się na rynku księgarskim. W Jego twórczości pojawiło się specyficzne novum. Ogromna większość pisarzy-marynistów koncentrowała się na działaniach wojenno-morskich; natomiast, Komandor należy do ścisłej grupy pionierów opisujących działania bojowe na wodach śródlądowych.  Mimo zaangażowania w działalność pisarską i naukową, nie stronił od wystąpień publicznych. Często spotykał się z młodzieżą szkolną i wygłaszał prelekcje. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych był również ekspertem w tematyce wojen morskich w telewizyjnym turnieju WIELKA GRA i pojawiał się na ekranie z red. Stanisławą RYSTER.

Z Ligą Morską rozpoczął współpracę krótko po jej reaktywowaniu. Miał liczne spotkania ze szkolnymi kołami LM w Warszawie. W latach 1995-2000, był konsultantem naukowym kolejnych edycji Flisu Wiślanego. Jest jednym z sygnatariuszy Memorandum nt. stanu śródlądowych dróg wodnych z roku 1997.

W kontaktach prywatnych, osoba niezwykle barwna, błyskotliwa, o specyficznym poczuciu humoru i refleksyjnym spojrzeniu na świat. Nieco jowialny, co jest typowe dla ludzi o aparycji Ursa Maior. Odejście Komandora, grono przyjaciół oraz cała Liga Morska i Rzeczna traktuje, jako poważną stratę. Requiescat in pace!

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W WYSZKOWIE

Święto Narodowe 11 Listopada upamiętnia odzyskanie w 1918 roku niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. W tym dniu, miały miejsce stosowne uroczystości również w Wyszkowie, w których uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej.

Pierwszą część obchodów stanowiła koncelebrowana Msza za Ojczyznę, z udziałem ks. kan. dr Zdzisława GOLANA – dziekana Dekanatu Wyszkowskiego oraz ks. kan. Romana KARASIA – proboszcza Parafii p.w. Św. Wojciecha w Wyszkowie, gdzie zgromadzili się uczestnicy. W nabożeństwie brali udział: Teresa Anna WARGOCKA – poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz lokalnych z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem NOWOSIELSKIM i starostą Powiatu Wyszkowskiego Bogdanem PĄGOWSKIM. Obecni byli przedstawiciele Wojska Polskiego z mjr Robertem DYMERSKIM – z-cą Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Pozostałe służby mundurowe reprezentowali: insp. Michał TOPORKIEWICZ – komendant powiatowy Policji oraz mł. bryg. Marek KRZYŻAŃSKI – z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w uroczystości uczestniczyli ppłk Mirosław BORUC i bsm. Kazimierz SKOCZEŃ. Obecne były poczty sztandarowe Urzędu Miasta i szkół z Wyszkowa, organizacji pozarządowych takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Piłsudczyków RP i Ochotniczych Straży Pożarnych. Licznie zgromadziła się młodzież szkolna i mieszkańcy. Oddział LMiR w Wyszkowie reprezentowali mgr Elżbieta KASIŃSKA – prezes Oddziału oraz mgr Paweł RÓŹAŃSKI – opiekun Koła Krótkofalowców LMiR z Brańszczyka wraz z grupą młodzieży. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej pod dyrekcją kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO.

Po nabożeństwie, uformował się szyk prowadzony przez orkiestrę, Zgromadzeni, w rytmie muzyki marszowej, przeszli pod pomnik Gloria Victis, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. Po wykonaniu Hymnu Narodowego i sygnale „Słuchajcie Wszyscy”, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia. Jako pierwszy przemawiał burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI. Po nim, piękne przemówienie wygłosiła poseł Teresa Anna WARGOCKA. Po oficjalnych wystąpieniach, przy łoskocie werbli, delegacje i mieszkańcy miasta złożyli na cokole pomnika wieńce i wiązanki kwiatów i, w ten sposób, oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę. Ta część uroczystości zakończyła się odegraniem przez sygnalistów „Hasła Wojska Polskiego”. Na odejście pocztów sztandarowych, orkiestra wykonała marsz wojskowy.

Uroczystość na powietrzu odbywała się przy słonecznej pogodzie, lecz było bardzo zimno. Zatem, przemarznięci muzycy chętnie udali się na żołnierski obiad, który stanowił już nieformalną część świętowania.

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017r

7 listopada w Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu, Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. ś. Andrzej Potapowicz z żoną uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji 99-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie stanowiło jednocześnie inaugurację obchodów stulecia Niepodległości oraz setnej rocznicy utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej.


W oficjalnej części spotkania, poprzedzającego rocznicę odzyskania Niepodległości, tło historyczne i jego uwarunkowania przedstawili dyr. Szkoły Pani Magdalena Mieszkowska, wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina, proboszcz Parafii w Rzekuniu ks. ppłk Jan Mrowca oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pan Mirosław Grzyb.


99-letnią historię Ligi Morskiej i Rzecznej jej działalność i rolę, jaką Liga pełniła w dobie tworzenia i budowy Niepodległej Polski oraz kwestie wspólnego świętowania 100-lecia Razem z Niepodległą przedstawiła sekretarz OM-LMiR Hanna Potapowicz.  Młodzież Szkolna, w tym Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, zaprezentowała piękny patriotyczny program artystyczny. Po akademii, miały miejsce wspólne wykonywanie kotylionów w barwach narodowych, rozmowy i śpiewy patriotyczne. Wykonano również okolicznościowe zdjęcia.

 

 

OKRĘG MAZOWIECKI LMiR NA V BIEGU PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW

Od pięciu lat, tradycyjnie w Powiecie Ostrołęckim odbywa się „Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów”, w takcie którego jako goście są obecni przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. W tym roku, na tym sportowo-patriotycznym wydarzeniu Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali prezes – kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, v-ce prezes -kmdr Józef KOWALEWSKI oraz sekretarz – mgr Hanna POTAPOWICZ.


Impreza odbyła się w niedzielę, 1 października 2017 w miejscowości Susk Stary. Została ona zorganizowana dla uczczenia pamięci 53 marynarzy i 18 ułanów poległych w obronie Ojczyny na ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920. Służyła również promocji zdrowego trybu życia. Rywalizacja przebiegała na dystansie 10 km; zatem, może kwalifikowana, jako ćwierć-maraton. Trasa biegu to jedna pętla przebiegająca przez miejscowości Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia - Ołdaki - Zabiele - Susk Stary.


Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod krzyżem upamiętniającym etos marynarzy i ułanów walczących w wojnie roku 1920 przez dwie delegacje. Pierwsza to grupa samorządowców z Gminy Rzekuń z wójtem Stanisławem GODZINĄ, sekretarzem Bożeną JASKÓLSKĄ oraz sołtysem Suska Starego Marzeną PÓŹNIEWSKĄ. W skład drugiej delegacji weszli kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ i kmdr Józef KOWALEWSKI (przedstawiciele OM LMiR) oraz por. mgr Jan GRZYB i ułan Dariusz OLECH (przedstawiciele środowisk 5-go Pułku Ułanów Zasławskich). Wieniec był niesiony przez Norberta SIEMIĄTKOWSKIEGO v-ce prezesa Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY, uczestnika biegu i jednego z współorganizatorów wydarzenia. Odegranie Hasła Wojska Polskiego oraz melodii Śpij Kolego przez sygnalistę (trębacza z orkiestry straży pożarnej), zakończyło uroczystość oficjalną.


Przed biegiem, zaledwie kilka dni po uruchomieniu zapisów wyczerpał się limit 250 miejsc, co wskazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta impreza - zorganizowana przez Klub Sportowy ARCO–ŁAWY, Osoby najbardziej zaangażowane w to przedsięwzięcie to Arkadiusz ZYŚK – prezes Klubu, Marek ŻEBROWSKI, Norbert SIEMIĄTKOWSKI v-ce prezes, Leszek MAŁKOWSKI, Piotr NABIAŁEK i Katarzyna CHOLEWA-MARCINOWSKA. Szczególne wyrazy uznania za wsparcie organizacyjno-logistyczne imprezy należą się Panu Rafałowi PIEŃKOWSKIEMU – właścicielowi zajazdu Zielony Zakątek.  Zajazd ten, od samego początku biegów służy, jako baza w trakcie tego corocznego wydarzenia sportowego.


Dokładnie 250 zawodniczek i zawodników wystartowało w V Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów w Susku Starym. Impreza, jak zawsze, cieszy się znacznym zainteresowaniem, a chętnych do udziału w zawodach z roku na rok przybywa. Rekordzistą tegorocznego ćwierć-maratonu został Przemysław DĄBROWSKI.


Po biegu, tuż przed ogłoszeniem wyników sekretarz OM LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła rys historyczny początków Ligi Morskiej i Marynarki Wojennej RP – ze szczególnym naciskiem na czyn bojowy na lądzie oddziałów MW RP w roku 1920. Kolejną częścią imprezy było odczytanie wyników w kategoriach mężczyzn i kobiet oraz grup wiekowych. Wyróżnienia dla uczestników i organizatorów wręczali członkowie władz K. S. ARCO – ŁAWY, sponsorzy, przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Środowisk 5-go Pułku Ułanów Zasławskich. Wyróżnionym wręczono puchary, medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.


Impreza miała swój finał przy ogniskach, gdzie pieczono kiełbaski i inne wyroby oraz serwowano różne napoje. Humory dopisywały, ponieważ było bardzo ciepło - mimo kalendarzowej daty 1-go października. Komentowano wydarzenie i dzielono się uwagami.


Klub Sportowy ARCO-ŁAWY to wieloletni wypróbowany i sprawdzony sojusznik Ligi Morskiej i Rzecznej. Klub, oprócz propagowania sportu i zdrowego stylu życia, ma swój wielki wkład w wychowanie narodowo-patriotyczne, czego przejawem są organizowane od pięciu lat Biegi Pamięci Marynarzy i Ułanów. Komitetowi organizacyjnemu w całości i każdemu jego członkowi ad personam składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za wkład w kultywowanie naszego dziedzictwa narodowego w najlepszym wydaniu.

 

 

Mocna obsada V Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów

Dokładnie 250 zawodniczek i zawodników wystartuje w V Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów w Susku Starym. Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a chętnych do udziału w zawodach z roku na rok przybywa. Rekordzistą 10 km trasy jest Przemysław Dąbrowski.

Impreza odbędzie się w niedzielę, 1 października w miejscowości Susk Stary i ma służyć promocji zdrowego trybu życia oraz uczczenia pamięci marynarzy i ułanów. Rywalizacja przebiegać będzie na dystansie 10 km. Trasa biegu jest jedną pętlą przebiegającą przez miejscowości Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia - Ołdaki - Zabiele - Susk Stary.

W obecnym sezonie zaledwie kilka dni po uruchomieniu zapisów do biegu wyczerpał się limit 250 miejsc, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się impreza organizowana przez KS Arco Ławy w osobach: Arkadiusz Zyśk, Marek Żebrowski, Norbert Siemiątkowski, Leszek Małkowski, Piotr Nabiałek i Katarzyna Cholewa-Marcinkowska.
- Celem organizowanych zawodów jest promowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, oraz uczczenie pamięci poległych 53 marynarzy i 18 ułanów, którzy polegli w obronie ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku - podkreśla Arkadiusz Zyśk z klubu sportowego Arco Ławy.

Przed rozpoczęciem biegu dojdzie do nakreślenia rysu historycznego wydarzeń mających miejsce w Susku Starym oraz złożenie kwiatów przez delegację biegaczy. Biuro zawodów będzie mieściło się w kompleksie wypoczynkowym "Zielony Zakątek" Susk Stary 10. W dniu imprezy będzie czynne od godz. 7.30 - 10.30. Start biegu nastąpi o godz. 10.50 w Susku Starym w okolicy przystanku autobusowego.