WIZYTA KPT. Ż. W. EUGENIUSZA DASZKOWSKIEGO W WYSZKOWIE

W dniach 20-21 listopada 2019, w Wyszkowie – swoim rodzinnym mieście - przebywał kpt. ż. w. doc. Eugeniusz DASZKOWSKI (rocznik 1930). Jest On postacią bardzo znaną w środowisku oficerów Marynarki Handlowej – były rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, doświadczony nawigator PMH, który na polskich i zagranicznych jednostkach docierał do najdalszych zakątków świata, Kawaler Pierścienia Hallera oraz Krzyża „PRO MARI NOSTRO”, pisarz-marynista – członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich, autor 24 wydanych pozycji literackich (dwudziesta piąta pozycja ukaże się w roku 2020).

Bezpośrednią okazją wizyty Kapitana w Wyszkowie była promocja Jego ostatniej książki pt. „Rejs do Dżeddy”. Dżedda – na międzynarodowych mapach nawigacyjnych Jeddah (jęz. ang.) - to miasto portowe w Arabii Saudyjskiej – stanowiące niejako bramę dla wyznawców Allaha w ich świętej pielgrzymce z miasta Mekki do miasta Medyny. W książce, autor opisuje doświadczenia i szczególne perypetie polskiego kapitana zmuszonego do pracy na jednostce pływającej, nie tylko z niewykwalifikowaną załogą, ale również przy braku wymaganych certyfikatów okrętowych. Jednocześnie, autor uwypukla różnice kulturowe oraz kontrastuje systemy wartości uznawane przez marynarzy europejskich i ich arabskich kolegów.

Promocja publikacji miała miejsce w Audytorium im. prof. Ludwika Maciąga w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie. Sala zapełniła się, nie tylko osobami z wyszkowskiego establishmentu, ale również autentycznymi entuzjastami literatury marynistycznej. Nie zabrakło młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli środowisk żeglarskich.  Spotkanie prowadziła Dyrektor Biblioteki mgr Małgorzata ŚLESIK-NASIADKO, a kpt. DASZKOWSKI nie tylko barwnie przedstawił swoje morskie doświadczenia, ale również podzielił się swoimi refleksjami na temat Wyszkowa – miasta swojego dzieciństwa i młodości. Nie zabrakło pytań, na które autor udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Niespodzianką wieczoru był olbrzymi tort w kształcie książki, którego porcje wystarczyły dla wszystkich zgromadzonych w Audytorium. Fundatorem tortu był burmistrz Wyszkowa mgr Grzegorz NOWOSIELSKI w przededniu 90. urodzin Kapitana.
Nie zabrakło gromkiego 100-LAT oraz braw. Należy dodać, ze sprawy logistyczne związane z pobytem kpt. DASZKOWSKIEGO w Wyszkowie zostały sprawnie opanowane przez dr Andrzeja SAWICKIEGO i jego małżonkę dr Halinę LENARD-SAWICKĄ. Na spotkaniu w dniu 20 listopada, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes OM LMiR oraz kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK – przewodniczący Komisji rewizyjnej OM LMiR wraz z małżonką. Obecni byli również mgr Elżbieta KASIŃSKA – członek Zarządu Głównego LMiR oraz mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI – członek Głównej Komisji Rewizyjnej LMiR.

Drugi dzień pobytu kpt. DASZKOWSKIEGO – to głownie podróż sentymentalna, a Kapitanowi towarzyszył kmdr Józef KOWALEWSKI. Kpt. DASZKOWSKI obejrzał miejsca pamięci, tablice pamiątkowe nad Bugiem oraz postawił znicze na grobach swoich bliskich i odwiedził groby kolegów na najstarszym cmentarzu w Wyszkowie na Nagórzu. Kapitan również objechał Rybienko Leśne, gdzie nie przebywał od kilkudziesięciu lat. Na godz. 11.30, zaplanowane było spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie, gdzie autor spotkał się z młodzieżą szkolną. Spotkanie było prowadzone przez Dyrektora Szkoły mgr Wiesława PASKA. Młodzież szkolna wysłuchała wspomnień Kapitana z okresu Jego młodości w Wyszkowie i zadała konkretne pytania na temat Jego służby na morzu. Na zakończenie, ofiarowano Kapitanowi piękny bukiet kwiatów, a młodzież odśpiewała 100 LAT. Należy podkreślić fakt, że młodzież szkolna była znakomicie przygotowana do spotkania i wykazała wysoki poziom kultury osobistej.

Panu Kapitanowi w przededniu 90-tej rocznicy urodzin życzymy dobrego zdrowia i kolejnych sukcesów literackich. Kpt. ż. w. Eugeniusz DASZKOWSKI jest bezsprzecznie ikoną Polskiej Marynarki Handlowej i taką pozostanie.

 

 

 

XXIII WALNY ZJAZD LIGI MORSKIEJ I RZECZENEJ

Zgodnie ze Statutem LMiR, organizacja nasza zobowiązana jest, co cztery lata rozliczyć poszczególne struktury z działalności w okresie mijającej kadencji, odbyć walny zjazd oraz dokonać wyboru nowych władz naczelnych organizacji. Stosowanie do powyższych ustaleń, w dniu 16 listopada 2019 (sobota) w Auli Mniejszej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni miał miejsce XXIII Walny Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zjazd poprzedziła uroczysta msza odprawiona w Kościele Garnizonowym Gdynia-Oksywie w intencji LMiR.  Jednym z koncelebransów w nabożeństwie był Kapelan Krajowy LMiR ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI – również delegat na Zjazd.

XXIII Zjazd LMiR rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru organizacyjnego, a poczet stanowili mgr Gabriela ANTOS (dowódca), mgr Elżbieta KASIŃSKA (asystent) i mgr inż. Paweł RÓŻAŃSKI (chorąży) – poczet występujący w pełnym umundurowaniu. Następnie, wykonano „Hymn do Bałtyku”, który jest oficjalnym hymnem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Prezes LMiR kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI powitał delegatów, ligowców oraz osoby zaproszone. Wśród gości XXIII-go Zjazdu LMiR znaleźli się, między innymi: wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI – Szef Centrum Operacji Morskich, kmdr dr hab. inż. Bartłomiej PĄCZEK – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, kmdr dr Kazimierz PULKOWSKI – Szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów, Czesław NOWAK – działacz opozycji w okresie PRL oraz poseł na Sejm RP, kpt. ż. w. prof. dr Daniel DUDA – Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Witold GÓRSKI - Podsekretarz Stanu ds. gospodarki morskiej i transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2003-2005,  gen. ZP Stanisław ŚLIWA – Prezes Związku Piłsudczyków RP, Bogusław WITKOWSKI – Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz kpt. ż. w. inż. Józef SZYŁEYKO – Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Na Zjeździe, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali – kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR i kmdr dr Józef KOWALEWSKI – V-ce Prezes (jako delegaci) oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI - V-ce Prezes, mgr Hanna POTAPOWICZ – Sekretarz i por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – Członek Zarządu.

W trakcie pierwszej części Zjazdu (przed przerwą), miało miejsce uroczyste wyróżnienie dwojga działaczy LMiR godnością Członka Honorowego. Osoby te, wielce zasłużone dla Ligi, ze względu na stan zdrowia musiały zrezygnować z pełnionych funkcji. Są to dr Elżbieta MARSZAŁEK – V-ce Prezes LMiR oraz mgr inż. Stefan WASILJEW – członek Sądu Koleżeńskiego LMiR oraz Kapituły Wyróżnień.  Prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej KRÓLIKOWSKI złożył podziękowania obojgu recipientom, a następnie wręczył najwyższe wyróżnienie LMiR – tj. Pierścień Hallera Czesławowi NOWAKOWI wielce zasłużonemu pracownikowi i działaczowi związkowemu branży portowej na Wybrzeżu.

W kolejnym etapie Zjazdu, Prezes LMiR przedstawił delegatom obszerne sprawozdanie Zarządu Głównego z prowadzonej działalności organizacji w kadencji 2015-2019. W wystąpieniu kpt. KRÓLIKOWSKIEGO, znaczna część poświęcona była realizacji obchodów Stulecia LMiR, które przypadły na rok 2018 i obejmowały wiele istotnych wystąpień publicznych i wydarzeń oraz wielce udanych i spektakularnych przedsięwzięć odbywających się w całym kraju i podkreślających rolę LMiR w budowaniu Polski Morskiej.  Prezes LMiR osobiście podziękował szefom poszczególnych struktur organizacji za sprawną realizację statutowych zadań w minionej kadencji.

Po przerwie, sprawozdania za czteroletni okres kadencji złożyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzy KWACZYŃSKI oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kmdr Edward KINAS, po czym, zgodnie z programem Zjazdu, miała miejsce dyskusja, w której uczestniczyło kilkunastu delegatów i gości.

Po spełnieniu wymogów formalnych, poszczególne komisje zjazdowe przystąpiły do pracy. Ważne zadanie miała do wykonania Komisja Wyborcza, która w rzetelny sposób przeprowadziła wymagane procedury wyborcze. Prezesem LMiR został ponownie wybrany kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, a w Prezydium Zarządu Głównego znaleźli się kmdr por. Marek PADJAS – V-ce Prezes, kpt. ż. w. Zenon KOZŁOWSKI – V-ce Prezes, mgr inż. Wacław KOWALSKI – V-ce Prezes, kpt. jachtowy mgr inż. Tadeusz KUŚMIERSKI - Sekretarz Generalny, ppłk Ryszard SIEKANOWICZ – skarbnik oraz sędzia mgr Wojciech WICHERSKI – członek Prezydium. W skład Zarządu Głównego LMiR, z Okręgu Mazowieckiego weszli: kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ oraz kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI. W Głównym Sądzie Koleżeńskim LMiR, przez kolejną kadencję funkcję arbitra będzie ponownie pełnić mgr Hanna POTAPOWICZ.

Kolejne cztery lata działalności LMiR nie będą łatwym okresem biorąc pod uwagę ogrom zadań i jednocześnie ograniczone zasoby, którymi Liga dysponuje. Jednakże, mając znaczny potencjał organizacyjny i spore doświadczenie działaczy, można założyć, że nie będzie poważniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu LMiR, a postawione zadania statutowe będą realizowane pomyślnie.

 

XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE

Dnia 24 października, zgodnie z planem działania na rok 2019, Rada Miasta Ostrołęki odbyła swoje XVIII posiedzenie. Sesja, według procedury samorządowej, była koordynowana przez przewodniczącego Rady Miasta Pana Wojciecha ZARZYCKIEGO, a w obradach również uczestniczył Prezydent miasta Pan Łukasz KULIK.

Jednakże, porządek XVIII Sesji Rady Miasta odbiegł nieco od zwyczajowo przyjętej rutyny, ponieważ po powitaniu radnych i pozostałych uczestników sesji, przewodniczący Rady przedstawił gości specjalnych w osobach: inż. arch. Antoniego FILPOWICZA – malarza i pisarza - od wieku lat związanego emocjonalnie z Ostrołęką, kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA – prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR oraz mgr Hannę POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR. Pierwszy z zaproszonych gości przekazał Radzie Miasta obraz swojego autorstwa zatytułowany „Ostrołęka snem malowana” wykonany techniką akrylową. Artysta poinformował zebranych o swoich wieloletnich związkach z miastem.

Z kolei, prowadzący obrady udzielił głosu mgr Hannie POTAPOWICZ. Jej wystąpienie wynikało z faktu, że Liga Morska na Mazowszu i w samej Ostrołęce prowadzi ostatnio bardzo ożywioną działalność. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP „Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej”, natomiast Sejm RP swoja uchwałą z dnia 15 października 2019 proklamował rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z Morzem”, o czym Sekretarz OM LMiR przypomniała zebranym. '

W swoim wystąpieniu, mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła uwarunkowania historyczno-polityczne okresu międzywojennego oraz stałego, w rzeczonym okresie, rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi. Podkreśliła tytaniczny wysiłek ówczesnych budowniczych Polski Morskiej jak i ich sukcesy - zarówno w obszarze militarno-obronnym (gdzie miał znaczy wkład gen. broni Józef HALLER), ekonomicznym jak i w procesie rozwoju świadomości morskiej społeczeństwa z czasów międzywojnia.

Sekretarz Okręgu Mazowieckiego podkreśliła rolą i zadania, jakie LMiR ma przed sobą w związku z decyzją Parlamentu dotyczącą roku 2020 i zaapelowała do radnych, aby społeczność lokalna aktywnie włączyła się w obchody Stulecia Zaślubin z Morzem. Wynika to ze związków Ostrołęki z morzem takich jak, na przykład, czyn bojowy marynarzy I-go Batalionu Morskiego walczących na Ziemi Ostrołęckiej w Wojnie Polsko-Bolszewickiej oraz zbiórka pieniędzy przez społeczność lokalną w początkach lat 20-tych na zasilenie powstającej Marynarki Wojennej RP.

Elementem komplementarnym do wystąpienia mgr Hanny POTAPOWICZ była projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Zaślubiny Polski z Morzem poświęconego budowaniu Polski Morskiej oraz ilustrującego zaangażowanie społeczeństwa w tę ideę zarówno w okresie przedwojennym jak i w czasach współczesnych.

Na zakończenie tej części Sesji Rady Miasta Ostrołęki, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ zaprosił obecnych do Pucka w dniu 10 lutego 2020 na uroczystości Stulecia Zaślubin Polski z Morzem. Jak stwierdził Prezes OM LMiR, będzie to uroczystość państwowa z udziałem najwyższych władz Polski - łącznie z Prezydentem RP.

 

 

 

PRZYSIĘGA W CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Dnia 17 października 2019, w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk Stanisława Sitka w Mińsku Mazowieckim miała miejsce przysięga wojskowa kolejnej grupy elewów przewidzianych do służby zawodowej w korpusie. Ostatnio, przysięgę na wierność Rzeczypospolitej złożyło ok. 60 elewów.  W Centrum w Mińsku, młodzi żandarmi odbywają intensywny cykl kształcenia ogólnowojskowego i specjalistycznego, który uwzględnia opanowanie elementów kryminalistyki i prawoznawstwa oraz naukę języków obcych. Centrum spełnia precyzyjne wymagania NATO w zakresie szkolenia służby określanej, jako Military Police, a nad całością procesu szkolenia ma nadzór Komendant płk dr Sławomir NIEMIRKA.

W uroczystym apelu w imieniu Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej uczestniczył Szef Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk dr hab. Piotr PŁONKA oraz Komendanci jednostek Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele jednostek wojskowych, uczelni wyższych, wojskowych centrów szkolenia, mińskich służb mundurowych, władz samorządowych i duchowieństwa. Tradycyjnie przybyły również rodziny oraz znajomi elewów, którzy w tym dniu z dumą uczestniczyli w uroczystym apelu. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod dyrekcją kpt. Dariusza KACZMARSKIEGO.

Jednym z elewów, którzy złożyli w ostatni czwartek przysięgę wojskową w Centrum, był instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej mar. Artur MORAWSKI, który zaprosił na rzeczoną uroczystość, nie tylko członków swojej najbliższej rodziny, ale również delegację OR LMiR. W uroczystości uczestniczyli: kmdr Józef KOWALEWSKI – dyrektor artystyczny OR LMiR, st. bsm. Jarosław MORAWSKI – tamburmajor i ojciec żołnierza, st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI oraz mar. Hubert ŻYLUK – instrumentalista (tym razem w roli kierowcy). Na uroczystości była również obecna matka żołnierza Pani Beata oraz inne osoby.

Z okazji tego ważnego wydarzenia, Okręg Mazowiecki LMiR wystosował dla żołnierza okolicznościowy list z gratulacjami.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu

11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, w nietypowy sposób, podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Pod okiem pani Anny NOWAKOWSKIEJ i pani Joanny ŚCIBEK, wychowankowie przygotowali oryginalny spektakl, w którym za pomocą pantomimy, przedstawili codzienną współpracę uczniów i nauczycieli.

Wszelkie kwestie mówione zastąpiły fragmenty piosenek popularnych polskich artystów. Pantomima w połączeniu z utworami muzycznymi okazała się celnym strzałem w gusta publiczności. Oglądającym, w czasie spektaklu, nie brakowało uśmiechu na twarzy, a najmłodsza część widowni ochoczo wtórowała muzyce bijąc brawa.

Uroczystość została także uświetniona obecnością ważnych dla społeczności szkolnej gości. Uczestniczyli, między innymi: ks. proboszcz ppłk Jan MROWCA, Pan Arkadiusz  ZYŚK – radny powiatu ostrołęckiego, Pan Marian  KRUPIŃSKI - główny specjalista Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, Pani Danuta  ORZOŁEK – dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, Pan Robert CHOROWICZ – Prezes Ostrołęckiego Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Krzysztof GOCŁOWSKI – dyrektor Domu Dla Dzieci w Czarnowcu, kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, dh Wiesław FRYDRYCH – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu, Pani Katarzyna KOSSAKOWSKA – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu oraz Pani Maja FERENC – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu.

Oprócz podziękowań z ust gości i uczniów, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi za swoją rzetelną, ciężką pracę odebrali z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Elizy MIESZKOWSKIEJ nagrody. Wśród nagrodzonych, znalazła się opiekunka Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej Pani Edyta MORAWSKA.

 

 

VII EDYCJA BIEGU PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW

Co roku, w pierwszą niedzielę października, w miejscowości Susk Stary (około 10 km na wschód od Ostrołęki) odbywa się Bieg Pamięci Marynarzy i Ulanów dedykowany poległym obrońcom Ziemi Rzekuńskiej w trakcie operacji Wojska Polskiego w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w roku 1920. W tychże działaniach, walczyli marynarze I-go Batalionu Morskiego (spieszonego) oraz ułani II Pułku Ułanów Grochowskich. Mimo iż polegli bohaterowie spoczywają na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, bieg ma miejsce w Susku Starym – ze względu na konweniujące warunki terenowe oraz stosowne zabezpieczenie logistyczne (do dyspozycji uczestników był oddane tereny pięknego zajazdu „Zielony Zakątek”). Głównym organizatorem Biegu był Klub Sportowy ARCO ŁAWY, któremu od lat przewodzi prezes Arkadiusz ZYŚK. Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Gminy Rzekuń oraz licznych sponsorów indywidualnych. Partnerami w rzeczonym wydarzeniu są Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Grupy Rekonstrukcyjne V Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki. W trakcie wydarzenia, zaangażowana była spora grupa wolontariuszy, którzy z pełnym poświęceniem wykonywali niezbędne prace organizacyjno-logistyczne.

W tym roku, Bieg Pamięci miał miejsce 6 października. Do imprezy zgłosiło się 243 uczestników (pań i panów) – prawie z całej Polski.  Wyzwaniem dla sportowców było, by przebiec dziesięciometrowy odcinek po utwardzonych lokalnych drogach (ćwierćmaraton) - w jak najkrótszym czasie. Ponieważ temperatura powietrza była dość niska (8˚C), przed startem, biegacze rozgrzewali się przy pomocy dynamicznych i niekiedy spektakularnych ćwiczeń.

Przed rozpoczęciem Biegu o godzinie 11.00, w Susku Starym miała miejsce uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów wojny w 1920 roku. Wartę honorową zarówno pieszą jak i konną wystawiła Grupa Rekonstrukcyjna V Pułku Ułanów Zasławskich pod dowództwem por. kawalerii Jana GRZYBA. Kwiaty złożyli samorządowcy, sportowcy z ARCO-ŁAWY oraz delegacja Okręgu Mazowieckiego LMiR.

Po około 40 minutach, bieg był zakończony, po czym zawodnicy posilili się wojskową grochówką; natomiast, w trakcie oczekiwania na finalną klasyfikację, sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła historyczne tło wydarzeń w roku 1920 – zwłaszcza etos bojowy marynarzy I Batalionu Morskiego oraz przybliżyła oczekującym na wyniki specyfikę Ligi Morskiej i Rzecznej, jej genezę oraz rolę w budowaniu Polski Morskiej.

Puchary dla zwycięzców oraz nagrody wręczyli przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwo klubu ARCO-ŁAWY, delegacja OM LMiR oraz rekonstruktorzy V Pułku Ułanów Zasławskich. Na specjalną uwagę zasługuje fakt, ze najstarszym zawodnikiem był Pan Ryszard ROPIAK – rocznik 1944.

Dla uczestników Biegu, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Była loteria fantowa, tańce, ognisko i piecznie kiełbasek oraz desery. Co jest typowe dla tego miejsca to wielka serdeczność gospodarzy i tradycyjna kurpiowska gościnność. Jak zwykle, wydarzenie znakomicie się udało i na pewno będzie kontynuowane. Organizatorom należą wyrazy uznania i gratulacje. TAK TRZYMAĆ!

Na VII Biegu Pamięci, Powiat Ostrołęcki reprezentowali: dr inż. Stanisław KUBEŁ – starosta, mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI – v-ce starosta, mgr Bartosz PODOLAK – wójt Gminy Rzekuń. Z Okręgu Mazowieckiego LMiR przybyli: kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes, kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz. Natomiast, władze Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY reprezentowali Arkadiusz ZYŚK – prezes oraz Norbert SIEMIĄTKOWSKI i Marek ŻEBROWSKI – członkowie Zarządu Klubu.

 

 

 

Zmieniony (Czwartek, 10 Październik 2019 12:46)

 

Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich - 22.09.2019r. - Ostrołęka

Uroczystość, jak co roku, rozpoczęła się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów oraz w intencji uczestników uroczystości w kościele pogarnizonowym p. w. Św. Wojciecha w Wojciechowicach.

Tegoroczne wydarzenie patriotyczno-religijne upamiętni szereg ważnych, historycznych wydarzeń. Obchody przypadają w 189 rocznicę utworzenia Pułku 5 Ułanów Zamoyskich, 188 rocznicę bitwy pod Ostrołęką, w której uczestniczył Pułk 5 Ułanów Zamoyskich, 102 rocznicę odtworzenia 5 Pułku Ułanów w Besarabii, 99 rocznicę zwycięskiej bitwy pułku pod Zasławiem, 98 rocznicę przybycia pułku do Ostrołęki, na stały pokojowy postój, 28 rocznicę przywrócenia otwartych uroczystości patriotyczno-religijnych święta pułkowego w Ostrołęce oraz 26 rocznicę utworzenia w Ostrołęce Izby Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli pod pobliski pomnik poświęcony 5. Pułkowi Ułanów Zasławskich. Tamże, gości i uczestników powitała Wiesława GAŁKA – prezes Krajowego Koła Weteranów Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – głównego organizatora uroczystości. Ważnym elementem uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, który kultywuje w Ostrołęce tradycje 5. Pułku.. W uroczystości z ceremoniałem wojskowym, nie mogło zabraknąć apelu pamięci i salwy honorowej.

Kompanię Honorową wystawił Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Orzysz” w Bemowie Piskim – Komendant Ośrodka ppłk Jarosław WYSZECKI, a oprawę muzyczną zapewniła – Orkiestra Wojskowa z Giżycka prowadzona przez tamburmajora st. chor. sztab. Waldemara PESTKĘ. W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł Arkadiusz CZARTORYSKI, Prezydent Ostrołęki Łukasz KULIK, Przewodniczący Rady Miasta Wojciech ZARZYCKI, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR ·kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, Komendant WKU Ostrołęka ppłk Dariusz ZDROJEWSKI; obecny był ppłk Jarosław WYSZECKI - komendant ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz, w Bemowie Piskim, kpt Kazimierz BIEŃKOWSKI - z-ca Szefa Garnizonu w Ostrowi Maz, płk Artur NIZIŃSKI z Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, przedstawiciele II Przasnyskiego Ośrodka Poligonowego, członkowie stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie z Białegostoku, Grajewa, Wyszkowa, Zambrowa, Ostrołęki, radni miejscy oraz radni powiatu ostrołęckiego, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy Ostrołęki, delegacja samorządowców z Zasławia. Uroczystość prowadził kpt. Marcin MARKIEWICZ z WKU Ostrołęka. Po części oficjalnej, t. j. po złożeniu kwiatów pod pomnikiem i odczytaniu apelu pamięci miał miejsce piknik i spotkanie „Czterech Pokoleń Polaków”.

Członkowie LMiR zawsze uczestniczą w święcie 5-Pułku Ułanów Zasławskich – jest to tradycja więzi utrzymywana od okresu międzywojennego, Ówczesna Liga Morska i Kolonialna ściśle współpracowała z dowództwem Pułku, nadawała ton życiu kulturalnemu miasta, wspólnie organizowano obchody świąt narodowych, pikniki oraz bale charytatywne. Oficerowie i żołnierze 5. Pułku byli również członkami LMiK.

Z kart historii.

Od czasu otwarcia portu Gdyni prawie każdego roku obchodzono Święto Morza. Uroczystości te z czasem urosły do rangi święta narodowego. W 1936 roku uroczystości te miały imponujący charakter. Zorganizowały je Rada Miejska w Ostrołęce i Rada Gminy w Rzekuniu z siedzibą w Ostrołęce. Po raz pierwszy w tym roku terytoria gminy Rzekuń otaczały miasto ze wszystkich stron. Ostrołęka i Rzekuń przyjęły odświętny wygląd. Wszystkie gmachy urzędowe, a także wiele domów prywatnych zostały ozdobione flagami narodowymi i flagami Ligi Mor¬skiej i Kolonialnej. 28 czerwca o godz. 20.00 odbył się capstrzyk z udziałem trę¬baczy 5 pułku ułanów i malowniczy pochód młodzieży gimnazjalnej z olbrzymimi flagami wykonanymi na wzór flag olimpijskich i z bardzo pomysłowymi lampio-nami. Na placu 3 Maja nastąpiło spotkanie z władzami miasta Ostrołęki, gminy Rzekuń i ze starostą ostrołęckim - Franciszkiem Kulikowskim. Następnego dnia, 29 czerwca, mieszkańców miasta obudził „Hejnał Morski” odegrany przez tręba¬czy 5 pułku ułanów z wieży ratuszowej i z wieży strażackiej oraz głos syren kole¬jowych, który był dobrze słyszany w Rzekuniu. O godz. 10.00 na placu 3 Maja ustawiły się spieszone oddziały 5 Pułku Ułanów Zasławskich, 12 Dywizjonu Artylerii Konnej, poczty chorągwialne gimnazjalnego Koła Ligi Morskiej i Kolo¬nialnej, Strzelcy, Ochotnicze Straże Pożarne Ostrołęki i gminy Rzekuń oraz tłumy publiczności miasta i rzekuńskich wsi. Nadjechał dowódca pułku ppłk Stefan Chomicz, orkiestra odegrała marsz powitalny, podpułkownik przyjął raport i tak została rozpoczęta uroczystość drugiego dnia obchodów. Potem była Msza św. poświęcenie sztandaru oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej w Ostrołęce, defilada wojskowa i ludności cywilnej. Organizacją udziału ludności wiejskiej w tej uro¬czystości zajął się Zarząd Gminy w Rzekuniu, a szczególnie sekretarz gminy W. Piotrowicz. Jak informował Przegląd Ostrołęcki „pięknie udekorowany wóz drabiniasty z godłem stanu rolniczego, tj. snopem zboża i zatkniętymi weń gra¬biami i kosą zaprzężony czwórką koni z jadącymi dziewczętami w barwnych strojach ludowych, wywołał żywy poklask publiczności”.

Pokłosiem tej wspaniałej imprezy było podjęcie patriotycznej akcji zbiórki środków finansowych na Fundusz Obrony Narodowej i na dozbrojenie Polski na morzu.

Źródło: Jerzy Dziewirski „Rzekuń i okolice. Zarys historii” Ostrołęka 1999 r.