Wielkanoc 2019

Z okazji Świąt Wielkanocnych

mam przyjemność złożyć w imieniu Ligi Morskiej

i Rzecznej Okręg Mazowiecki w Warszawie

i  własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

kpt .ż .ś .mgr Andrzej Potapowicz

 

PREZES ZARZĄDU

 

 

21 Kwietnia 2019

 

…”Ach, muzyko kochana, wzruszasz nas i cieszysz”... Jubileusz 10-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej

13 kwietnia zorganizowano uroczystości z okazji 99. Rocznicy Hallerowskich  Zaślubin z Morzem oraz 10. rocznicy powstania Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie Uroczystości rozpoczęły się od odegrania przez orkiestrę LMiR "Hymnu do Bałtyku". Były one okazją do przyznania wyróżnień: Złotym Medalem za Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy w rozwój organizacji wyróżniony został ppłk Leszek Wieczorek. Natomiast, Srebrne Medale wręczono: wicestaroście Leszkowi Marszałowi, ppor. mar. Szczepanowi Newlacilowi, dr Andrzejowi Sawickiemu oraz mgr Aleksandrze Kowalewskiej. Brązowe Medale wręczono: mat. Michałowi Klimkiewiczowi, muzykowi Ewie Chołyst, muzykowi Rafałowi Godlewskiemu, muzykowi Grzegorzowi Michalskiemu. Wręczono także okolicznościowe dyplomy "Pro Memoria": doc. dr Henrykowi Goryszewskiemu, inż. Krzysztofowi Falbie, chor. mar. Adamowi Cendrowskiemu, muzykowi Mariuszowi Milczarkowi, mgr Witoldowi Zdunkowi, technikowi Bogdanowi Skrzydlakowi. Medale pamiątkowe "Chwała Lotnikom Polskim" za udział w odsłonięciu pomnika poświęconego polskim lotnikom przyznano burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, kmdr dr Józefowi Kowalewskiemu, Elżbiecie Kasińskiej, kpt. ż. ś. Andrzejowi Potapowiczowi.

Na koncert przybyło wielu znakomitych osobistości m.in. kpt .ż. w dr Andrzej Królikowski-Prezes LMiR z małżonką , – doc. dr Henryk Goryszewski w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej. , kpt ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz - kawaler Pierścienia Hallera - Prezes OM-LMiR, kpt. ż. ś. Jerzy Pielaciński z małżonką , kpt. ż. w. Andrzej Krawczyk - przewodniczący komisji rewizyjnej OM-LMiR , kmdr por. Bogdan Grzelecki , mgr Hanna Potapowicz - sekretarz ZOM LMiR, kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis - nestor nawigatorów w Płocku, st. chor. szt. mar. Wiesław Janczarek,  delegacja z Łęczycy - poseł Michał Pacholski, Jarosław Pacholski, mjr Krzysztof Czerw - wieloletni szef logistyki Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi, ppłk Mirosław Boruc - prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z towarzyszącymi oficerami, inż. Mirosław Widlicki - prezes Okręgu Warszawa - Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK, płk pil. Janusz Decewicz - honorowy obywatel Wyszkowa, przedstawiciele Związku Piłsudczyków na czele z gen. bryg. Związku Konradem Wróblem, Waldemar Sobczak - przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego, Elżbieta Piórkowska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa z Warszawy oraz księża.

Orkiestra powstała w 2008 roku w Wyszkowie i tu ma swoją siedzibę. Muzycy rekrutują się z Ciechanowa, Jońca, Łasku, Marek, Pułtuska, Warszawy i Wyszkowa. Zespół zapewnia oprawę muzyczną wszystkich najważniejszych wydarzeń Ligi Morskiej i Rzecznej m.in. Rocznic Zaślubin z Morzem, Zlotów Jungów LMiR, Zjazdów Krajowych, Operacji Nautycznych FLIS WIŚLANY i innych. Orkiestra ma w swoim repertuarze ponad 200 opracowanych pozycji z różnych gatunków i form muzycznych.  Za swoje dokonana orkiestra została wyróżniona nagrodą im. Witolda Hulewicza w 2012 r., Krzyżem PRO MARI NOSTRO w 2015 r., Srebrnym Krzyżem Gryfa Zachodniopomorskiego w 2018 r., Nagrodą Starosty Powiatu Wyszkowskiego w 2019 r. Minutą ciszy uczczono pamięć najstarszego marynarza (96 lat) śp. kontradmirała Henryka Pietraszkiewicza, który w latach 1982 - 1986 był prezesem LM oraz muzyka LMiR śp. mar. Rafała Jagielskiego.

 

ODSZEDŁ PREMIER JAN OLSZEWSKI (1930 - 2019)

W czwartek, dnia 7 lutego 2019, otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Jana OLSZEWSKIEGO wybitnego prawnika, intelektualisty i polityka – premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Mecenas Jan OLSZEWSKI był jednym z niewielu prawników, którzy w latach dominacji systemu komunistycznego z własnego wyboru, podejmowali się arcytrudnych zadań - takich jak obrona przeciwników reżimu.

Ta niezwykle ciepła i pełna życzliwości postać to przedstawiciel prawdziwej starej warszawskiej inteligencji i autentyczny Polak - Patriota. Wychowany i ukształtowany według najlepszych wzorców aksjologicznych przekazanych Mu przez starsze pokolenie rodziny i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, którego był absolwentem.

Śmierć premiera Jana OLSZEWSKIEGO – to nie tylko wielki cios dla Polski Morskiej oraz Ligi Morskiej i Rzecznej, której działania popierał, ale również ogromna strata dla wszystkich obywateli Naszej Ojczyzny, którzy autentycznie pragną Jej dobra.

Jednakże, NON OMNIS MORIAR. Myśli i koncepcje premiera Jana OLSZEWSKIEGO są nadal aktualne i z pewnością będą realizowane przez pokolenia Jego następców PRO PATRIA NOSTRA.

 

 

Kondolencje

 

PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ (1965 – 2019)

W poniedziałek, dnia 13 stycznia 2019, dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci Pawła ADAMOWICZA – prezydenta Miasta Gdańska. Fakt ten wywołał u nas niebywały żal i smutek, a sam akt niebywałego bestialstwa i okrucieństwa ze strony napastnika budzi nie tylko odrazę, ale również powszechne potępienie.

Odszedł od nas niezwykły człowiek, nie tylko prawnik, nauczyciel akademicki i samorządowiec, ale również osoba, która w pełni rozumiała koncepcje Polski Morskiej - w sensie gospodarczym i obronnym. Prezydent był świadomy znaczenia dziedzictwa Pomorza i Kaszub dla kultury narodowej. Prezydent ADAMOWICZ był również wielkim entuzjastą jachtingu i sportów wodnych.

Odejście Prezydenta ADAMOWICZA na wieczną wachtę oznacza niepowetowaną stratę wieloletniego, wypróbowanego i sprawdzonego sojusznika Ligi Morskiej i Rzecznej.  Począwszy od Flisu Milenijnego w roku 2000, Prezydent Paweł ADAMOWICZ uczestniczył w wielu przedsięwzięciach LMiR oraz miał swój osobisty wkład w ich realizację. Wśród wielu zaszczytnych wyróżnień, Paweł ADAMOWICZ był kawalerem PIERŚCIENIA HALLERA oraz recipientem Krzyża PRO MARI NOSTRO.

 

 

 

 

Z okazji nadchodzącego 2019 roku
spieszę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności,
dobrego zdrowia i szczęścia na każdy dzień.
Niech Nowy Rok będzie korzystny zarówno pod względem prywatnym, jak i zawodowym,
dając szansę na spełnienie marzeń.
Życzę również wielu okazji do uśmiechu i radości

oraz spokoju ducha.


Do siego roku!

 

 

 

Życzy


kpt.ż.ś .mgr Andrzej Potapowicz

Prezes Okręgu MazowieckiegoLMiR

Członek Zarządu Głównego

 

 

USTAWA SENATU RP O USTANOWIENIU ROKU 2019 ROKIEM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej (inicjatywa grupy senatorów). Przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924r. przyjęło nazwę.

„Liga Morska i Rzeczna”

Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu  i  podtrzymywanie tradycji narodowych.  Zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce.