FESTYN LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W ŁAPACH

W dniu 5 maja 2019, miał miejsce festyn morski zorganizowany przez prężnie działający Podlaski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej oraz parafię pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach. Wydarzenie wpisało się w cykl obchodów Roku Ligi Morskiej i Rzecznej.

Festyn rozpoczął się od Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. dr Waldemara Krzywińskiego - Kapelana Krajowego LMiR. Po liturgii, dotychczasowi członkowie LMiR Oddziału Podlaskiego odnowili swoje ślubowanie, a nowo przyjęci jungowie złożyli uroczystą przysięgę na banderę organizacji. W ceremonii uczestniczyli goście: prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz z żoną Hanną, Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, radny Powiatu Białostockiego Andrzej Gąsowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Maciejewski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku mł. bryg. Dariusz Koc oraz dowódca JRG PSP w Łapach bryg. Robert Dzierżek oraz mieszkańcy Łap.

Termin niedzielnego festynu zbiegł się z datą imienin Kapelana Krajowego LMiR; albowiem, w dniu 5 maja w kalendarzu przypada święto Waldemara. Z tej okazji, Ksiądz Kapelan otrzymał wiele życzeń imieninowych, gratulacji i upominków od przybyłych na uroczystość przedstawicieli LMiR, obecnych innych gości oraz społeczności lokalnej.

Po mszy i części oficjalnej, na terenach wokół obiektu sakralnego, rozpoczął się piknik morski. Odbywały się konkursy o tematyce morskiej, strażackiej oraz turnieje szachowe. Na chętnych czekało „jezioro na trawie” pełne ryb (w typie popularnej w Anglii gry dla dzieci ”catch fish”), tarcze z rzutkami, ogrodowa wersja „Strefy Kubusia”, „fotobudka”, miasteczko ruchu drogowego oraz wiele innych atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tworzenia przypinek. Dzieci miały okazję stworzenia oryginalnych przypinek o tematyce patriotycznej. Do dyspozycji najmłodszych i ich rodziców oddano maszynę do przypinek, komponenty, materiały plastyczne oraz szablony i wzory. Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA. Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu były tu Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej.

W trakcie festynu serwowano najrozmaitsze posiłki. Dzięki zaangażowaniu i pracy wspólnot i grup parafialnych na stołach pojawiło się wiele potraw, a smacznych dań z grilla starczyło dla wszystkich uczestników. Jak na każdym pikniku, pojawiła się znakomita gorąca grochówka, którą przygotowali strażacy z OSP Dębowina. Równie wielkim powodzeniem cieszył się serwis kawowy przygotowany przez państwa Dobkowskich z Łap. Natomiast, dla dzieci przez cały czas największą atrakcją pikniku było stoisko z watą cukrową.

W trakcie Festynu Ligi Morskiej i Rzecznej, wystąpił zespół muzyczny „Stary Port Białystok”, którego show na tle scenerii ogrodów plebanii był wielkim wydarzeniem muzycznym.

Gratulujemy Oddziałowi Podlaskiemu LMiR w Łapach wielce udanej i pięknej imprezy, w której widać było kultywowanie najlepszych tradycji w zakresie wychowania morskiego młodych Polaków. Szczególne gratulacje i wyrazy uznania należą się Kapelanowi Krajowemu LMiR ks. kan. dr Waldemarowi Krzywinskiemu oraz mgr Esterze Gąsowskiej – za kreatywność, zaangażowanie i wytrwałość w realizacji statutowych zadań Ligi Morskiej i Rzecznej.

(opracowano na podstawie materiałów opublikowanych przez Oddział Podlaski LMiR)


 

Adres okolicznościowy kmdr Padjasa

 

 

Wielkanoc 2019

Z okazji Świąt Wielkanocnych

mam przyjemność złożyć w imieniu Ligi Morskiej

i Rzecznej Okręg Mazowiecki w Warszawie

i  własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

kpt .ż .ś .mgr Andrzej Potapowicz

 

PREZES ZARZĄDU

 

 

21 Kwietnia 2019

 

…”Ach, muzyko kochana, wzruszasz nas i cieszysz”... Jubileusz 10-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej

13 kwietnia zorganizowano uroczystości z okazji 99. Rocznicy Hallerowskich  Zaślubin z Morzem oraz 10. rocznicy powstania Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie Uroczystości rozpoczęły się od odegrania przez orkiestrę LMiR "Hymnu do Bałtyku". Były one okazją do przyznania wyróżnień: Złotym Medalem za Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy w rozwój organizacji wyróżniony został ppłk Leszek Wieczorek. Natomiast, Srebrne Medale wręczono: wicestaroście Leszkowi Marszałowi, ppor. mar. Szczepanowi Newlacilowi, dr Andrzejowi Sawickiemu oraz mgr Aleksandrze Kowalewskiej. Brązowe Medale wręczono: mat. Michałowi Klimkiewiczowi, muzykowi Ewie Chołyst, muzykowi Rafałowi Godlewskiemu, muzykowi Grzegorzowi Michalskiemu. Wręczono także okolicznościowe dyplomy "Pro Memoria": doc. dr Henrykowi Goryszewskiemu, inż. Krzysztofowi Falbie, chor. mar. Adamowi Cendrowskiemu, muzykowi Mariuszowi Milczarkowi, mgr Witoldowi Zdunkowi, technikowi Bogdanowi Skrzydlakowi. Medale pamiątkowe "Chwała Lotnikom Polskim" za udział w odsłonięciu pomnika poświęconego polskim lotnikom przyznano burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, kmdr dr Józefowi Kowalewskiemu, Elżbiecie Kasińskiej, kpt. ż. ś. Andrzejowi Potapowiczowi.

Na koncert przybyło wielu znakomitych osobistości m.in. kpt .ż. w dr Andrzej Królikowski-Prezes LMiR z małżonką , – doc. dr Henryk Goryszewski w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej. , kpt ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz - kawaler Pierścienia Hallera - Prezes OM-LMiR, kpt. ż. ś. Jerzy Pielaciński z małżonką , kpt. ż. w. Andrzej Krawczyk - przewodniczący komisji rewizyjnej OM-LMiR , kmdr por. Bogdan Grzelecki , mgr Hanna Potapowicz - sekretarz ZOM LMiR, kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis - nestor nawigatorów w Płocku, st. chor. szt. mar. Wiesław Janczarek,  delegacja z Łęczycy - poseł Michał Pacholski, Jarosław Pacholski, mjr Krzysztof Czerw - wieloletni szef logistyki Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi, ppłk Mirosław Boruc - prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z towarzyszącymi oficerami, inż. Mirosław Widlicki - prezes Okręgu Warszawa - Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK, płk pil. Janusz Decewicz - honorowy obywatel Wyszkowa, przedstawiciele Związku Piłsudczyków na czele z gen. bryg. Związku Konradem Wróblem, Waldemar Sobczak - przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego, Elżbieta Piórkowska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa z Warszawy oraz księża.

Orkiestra powstała w 2008 roku w Wyszkowie i tu ma swoją siedzibę. Muzycy rekrutują się z Ciechanowa, Jońca, Łasku, Marek, Pułtuska, Warszawy i Wyszkowa. Zespół zapewnia oprawę muzyczną wszystkich najważniejszych wydarzeń Ligi Morskiej i Rzecznej m.in. Rocznic Zaślubin z Morzem, Zlotów Jungów LMiR, Zjazdów Krajowych, Operacji Nautycznych FLIS WIŚLANY i innych. Orkiestra ma w swoim repertuarze ponad 200 opracowanych pozycji z różnych gatunków i form muzycznych.  Za swoje dokonana orkiestra została wyróżniona nagrodą im. Witolda Hulewicza w 2012 r., Krzyżem PRO MARI NOSTRO w 2015 r., Srebrnym Krzyżem Gryfa Zachodniopomorskiego w 2018 r., Nagrodą Starosty Powiatu Wyszkowskiego w 2019 r. Minutą ciszy uczczono pamięć najstarszego marynarza (96 lat) śp. kontradmirała Henryka Pietraszkiewicza, który w latach 1982 - 1986 był prezesem LM oraz muzyka LMiR śp. mar. Rafała Jagielskiego.

 

ODSZEDŁ PREMIER JAN OLSZEWSKI (1930 - 2019)

W czwartek, dnia 7 lutego 2019, otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Jana OLSZEWSKIEGO wybitnego prawnika, intelektualisty i polityka – premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Mecenas Jan OLSZEWSKI był jednym z niewielu prawników, którzy w latach dominacji systemu komunistycznego z własnego wyboru, podejmowali się arcytrudnych zadań - takich jak obrona przeciwników reżimu.

Ta niezwykle ciepła i pełna życzliwości postać to przedstawiciel prawdziwej starej warszawskiej inteligencji i autentyczny Polak - Patriota. Wychowany i ukształtowany według najlepszych wzorców aksjologicznych przekazanych Mu przez starsze pokolenie rodziny i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, którego był absolwentem.

Śmierć premiera Jana OLSZEWSKIEGO – to nie tylko wielki cios dla Polski Morskiej oraz Ligi Morskiej i Rzecznej, której działania popierał, ale również ogromna strata dla wszystkich obywateli Naszej Ojczyzny, którzy autentycznie pragną Jej dobra.

Jednakże, NON OMNIS MORIAR. Myśli i koncepcje premiera Jana OLSZEWSKIEGO są nadal aktualne i z pewnością będą realizowane przez pokolenia Jego następców PRO PATRIA NOSTRA.

 

 

Kondolencje

 

PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ (1965 – 2019)

W poniedziałek, dnia 13 stycznia 2019, dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci Pawła ADAMOWICZA – prezydenta Miasta Gdańska. Fakt ten wywołał u nas niebywały żal i smutek, a sam akt niebywałego bestialstwa i okrucieństwa ze strony napastnika budzi nie tylko odrazę, ale również powszechne potępienie.

Odszedł od nas niezwykły człowiek, nie tylko prawnik, nauczyciel akademicki i samorządowiec, ale również osoba, która w pełni rozumiała koncepcje Polski Morskiej - w sensie gospodarczym i obronnym. Prezydent był świadomy znaczenia dziedzictwa Pomorza i Kaszub dla kultury narodowej. Prezydent ADAMOWICZ był również wielkim entuzjastą jachtingu i sportów wodnych.

Odejście Prezydenta ADAMOWICZA na wieczną wachtę oznacza niepowetowaną stratę wieloletniego, wypróbowanego i sprawdzonego sojusznika Ligi Morskiej i Rzecznej.  Począwszy od Flisu Milenijnego w roku 2000, Prezydent Paweł ADAMOWICZ uczestniczył w wielu przedsięwzięciach LMiR oraz miał swój osobisty wkład w ich realizację. Wśród wielu zaszczytnych wyróżnień, Paweł ADAMOWICZ był kawalerem PIERŚCIENIA HALLERA oraz recipientem Krzyża PRO MARI NOSTRO.