XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE

Dnia 24 października, zgodnie z planem działania na rok 2019, Rada Miasta Ostrołęki odbyła swoje XVIII posiedzenie. Sesja, według procedury samorządowej, była koordynowana przez przewodniczącego Rady Miasta Pana Wojciecha ZARZYCKIEGO, a w obradach również uczestniczył Prezydent miasta Pan Łukasz KULIK.

Jednakże, porządek XVIII Sesji Rady Miasta odbiegł nieco od zwyczajowo przyjętej rutyny, ponieważ po powitaniu radnych i pozostałych uczestników sesji, przewodniczący Rady przedstawił gości specjalnych w osobach: inż. arch. Antoniego FILPOWICZA – malarza i pisarza - od wieku lat związanego emocjonalnie z Ostrołęką, kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA – prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR oraz mgr Hannę POTAPOWICZ – sekretarz OM LMiR. Pierwszy z zaproszonych gości przekazał Radzie Miasta obraz swojego autorstwa zatytułowany „Ostrołęka snem malowana” wykonany techniką akrylową. Artysta poinformował zebranych o swoich wieloletnich związkach z miastem.

Z kolei, prowadzący obrady udzielił głosu mgr Hannie POTAPOWICZ. Jej wystąpienie wynikało z faktu, że Liga Morska na Mazowszu i w samej Ostrołęce prowadzi ostatnio bardzo ożywioną działalność. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP „Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej”, natomiast Sejm RP swoja uchwałą z dnia 15 października 2019 proklamował rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z Morzem”, o czym Sekretarz OM LMiR przypomniała zebranym. '

W swoim wystąpieniu, mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła uwarunkowania historyczno-polityczne okresu międzywojennego oraz stałego, w rzeczonym okresie, rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi. Podkreśliła tytaniczny wysiłek ówczesnych budowniczych Polski Morskiej jak i ich sukcesy - zarówno w obszarze militarno-obronnym (gdzie miał znaczy wkład gen. broni Józef HALLER), ekonomicznym jak i w procesie rozwoju świadomości morskiej społeczeństwa z czasów międzywojnia.

Sekretarz Okręgu Mazowieckiego podkreśliła rolą i zadania, jakie LMiR ma przed sobą w związku z decyzją Parlamentu dotyczącą roku 2020 i zaapelowała do radnych, aby społeczność lokalna aktywnie włączyła się w obchody Stulecia Zaślubin z Morzem. Wynika to ze związków Ostrołęki z morzem takich jak, na przykład, czyn bojowy marynarzy I-go Batalionu Morskiego walczących na Ziemi Ostrołęckiej w Wojnie Polsko-Bolszewickiej oraz zbiórka pieniędzy przez społeczność lokalną w początkach lat 20-tych na zasilenie powstającej Marynarki Wojennej RP.

Elementem komplementarnym do wystąpienia mgr Hanny POTAPOWICZ była projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Zaślubiny Polski z Morzem poświęconego budowaniu Polski Morskiej oraz ilustrującego zaangażowanie społeczeństwa w tę ideę zarówno w okresie przedwojennym jak i w czasach współczesnych.

Na zakończenie tej części Sesji Rady Miasta Ostrołęki, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ zaprosił obecnych do Pucka w dniu 10 lutego 2020 na uroczystości Stulecia Zaślubin Polski z Morzem. Jak stwierdził Prezes OM LMiR, będzie to uroczystość państwowa z udziałem najwyższych władz Polski - łącznie z Prezydentem RP.

 

 

 

PRZYSIĘGA W CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Dnia 17 października 2019, w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk Stanisława Sitka w Mińsku Mazowieckim miała miejsce przysięga wojskowa kolejnej grupy elewów przewidzianych do służby zawodowej w korpusie. Ostatnio, przysięgę na wierność Rzeczypospolitej złożyło ok. 60 elewów.  W Centrum w Mińsku, młodzi żandarmi odbywają intensywny cykl kształcenia ogólnowojskowego i specjalistycznego, który uwzględnia opanowanie elementów kryminalistyki i prawoznawstwa oraz naukę języków obcych. Centrum spełnia precyzyjne wymagania NATO w zakresie szkolenia służby określanej, jako Military Police, a nad całością procesu szkolenia ma nadzór Komendant płk dr Sławomir NIEMIRKA.

W uroczystym apelu w imieniu Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej uczestniczył Szef Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk dr hab. Piotr PŁONKA oraz Komendanci jednostek Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele jednostek wojskowych, uczelni wyższych, wojskowych centrów szkolenia, mińskich służb mundurowych, władz samorządowych i duchowieństwa. Tradycyjnie przybyły również rodziny oraz znajomi elewów, którzy w tym dniu z dumą uczestniczyli w uroczystym apelu. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod dyrekcją kpt. Dariusza KACZMARSKIEGO.

Jednym z elewów, którzy złożyli w ostatni czwartek przysięgę wojskową w Centrum, był instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej mar. Artur MORAWSKI, który zaprosił na rzeczoną uroczystość, nie tylko członków swojej najbliższej rodziny, ale również delegację OR LMiR. W uroczystości uczestniczyli: kmdr Józef KOWALEWSKI – dyrektor artystyczny OR LMiR, st. bsm. Jarosław MORAWSKI – tamburmajor i ojciec żołnierza, st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI oraz mar. Hubert ŻYLUK – instrumentalista (tym razem w roli kierowcy). Na uroczystości była również obecna matka żołnierza Pani Beata oraz inne osoby.

Z okazji tego ważnego wydarzenia, Okręg Mazowiecki LMiR wystosował dla żołnierza okolicznościowy list z gratulacjami.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu

11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, w nietypowy sposób, podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Pod okiem pani Anny NOWAKOWSKIEJ i pani Joanny ŚCIBEK, wychowankowie przygotowali oryginalny spektakl, w którym za pomocą pantomimy, przedstawili codzienną współpracę uczniów i nauczycieli.

Wszelkie kwestie mówione zastąpiły fragmenty piosenek popularnych polskich artystów. Pantomima w połączeniu z utworami muzycznymi okazała się celnym strzałem w gusta publiczności. Oglądającym, w czasie spektaklu, nie brakowało uśmiechu na twarzy, a najmłodsza część widowni ochoczo wtórowała muzyce bijąc brawa.

Uroczystość została także uświetniona obecnością ważnych dla społeczności szkolnej gości. Uczestniczyli, między innymi: ks. proboszcz ppłk Jan MROWCA, Pan Arkadiusz  ZYŚK – radny powiatu ostrołęckiego, Pan Marian  KRUPIŃSKI - główny specjalista Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, Pani Danuta  ORZOŁEK – dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, Pan Robert CHOROWICZ – Prezes Ostrołęckiego Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Krzysztof GOCŁOWSKI – dyrektor Domu Dla Dzieci w Czarnowcu, kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, dh Wiesław FRYDRYCH – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu, Pani Katarzyna KOSSAKOWSKA – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu oraz Pani Maja FERENC – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu.

Oprócz podziękowań z ust gości i uczniów, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi za swoją rzetelną, ciężką pracę odebrali z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Elizy MIESZKOWSKIEJ nagrody. Wśród nagrodzonych, znalazła się opiekunka Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej Pani Edyta MORAWSKA.

 

 

VII EDYCJA BIEGU PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW

Co roku, w pierwszą niedzielę października, w miejscowości Susk Stary (około 10 km na wschód od Ostrołęki) odbywa się Bieg Pamięci Marynarzy i Ulanów dedykowany poległym obrońcom Ziemi Rzekuńskiej w trakcie operacji Wojska Polskiego w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w roku 1920. W tychże działaniach, walczyli marynarze I-go Batalionu Morskiego (spieszonego) oraz ułani II Pułku Ułanów Grochowskich. Mimo iż polegli bohaterowie spoczywają na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, bieg ma miejsce w Susku Starym – ze względu na konweniujące warunki terenowe oraz stosowne zabezpieczenie logistyczne (do dyspozycji uczestników był oddane tereny pięknego zajazdu „Zielony Zakątek”). Głównym organizatorem Biegu był Klub Sportowy ARCO ŁAWY, któremu od lat przewodzi prezes Arkadiusz ZYŚK. Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Gminy Rzekuń oraz licznych sponsorów indywidualnych. Partnerami w rzeczonym wydarzeniu są Okręg Mazowiecki Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Grupy Rekonstrukcyjne V Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki. W trakcie wydarzenia, zaangażowana była spora grupa wolontariuszy, którzy z pełnym poświęceniem wykonywali niezbędne prace organizacyjno-logistyczne.

W tym roku, Bieg Pamięci miał miejsce 6 października. Do imprezy zgłosiło się 243 uczestników (pań i panów) – prawie z całej Polski.  Wyzwaniem dla sportowców było, by przebiec dziesięciometrowy odcinek po utwardzonych lokalnych drogach (ćwierćmaraton) - w jak najkrótszym czasie. Ponieważ temperatura powietrza była dość niska (8˚C), przed startem, biegacze rozgrzewali się przy pomocy dynamicznych i niekiedy spektakularnych ćwiczeń.

Przed rozpoczęciem Biegu o godzinie 11.00, w Susku Starym miała miejsce uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów wojny w 1920 roku. Wartę honorową zarówno pieszą jak i konną wystawiła Grupa Rekonstrukcyjna V Pułku Ułanów Zasławskich pod dowództwem por. kawalerii Jana GRZYBA. Kwiaty złożyli samorządowcy, sportowcy z ARCO-ŁAWY oraz delegacja Okręgu Mazowieckiego LMiR.

Po około 40 minutach, bieg był zakończony, po czym zawodnicy posilili się wojskową grochówką; natomiast, w trakcie oczekiwania na finalną klasyfikację, sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hanna POTAPOWICZ przedstawiła historyczne tło wydarzeń w roku 1920 – zwłaszcza etos bojowy marynarzy I Batalionu Morskiego oraz przybliżyła oczekującym na wyniki specyfikę Ligi Morskiej i Rzecznej, jej genezę oraz rolę w budowaniu Polski Morskiej.

Puchary dla zwycięzców oraz nagrody wręczyli przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwo klubu ARCO-ŁAWY, delegacja OM LMiR oraz rekonstruktorzy V Pułku Ułanów Zasławskich. Na specjalną uwagę zasługuje fakt, ze najstarszym zawodnikiem był Pan Ryszard ROPIAK – rocznik 1944.

Dla uczestników Biegu, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Była loteria fantowa, tańce, ognisko i piecznie kiełbasek oraz desery. Co jest typowe dla tego miejsca to wielka serdeczność gospodarzy i tradycyjna kurpiowska gościnność. Jak zwykle, wydarzenie znakomicie się udało i na pewno będzie kontynuowane. Organizatorom należą wyrazy uznania i gratulacje. TAK TRZYMAĆ!

Na VII Biegu Pamięci, Powiat Ostrołęcki reprezentowali: dr inż. Stanisław KUBEŁ – starosta, mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI – v-ce starosta, mgr Bartosz PODOLAK – wójt Gminy Rzekuń. Z Okręgu Mazowieckiego LMiR przybyli: kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ – prezes, kmdr Józef KOWALEWSKI – v-ce prezes oraz mgr Hanna POTAPOWICZ – sekretarz. Natomiast, władze Klubu Sportowego ARCO-ŁAWY reprezentowali Arkadiusz ZYŚK – prezes oraz Norbert SIEMIĄTKOWSKI i Marek ŻEBROWSKI – członkowie Zarządu Klubu.

 

 

 

Zmieniony (Czwartek, 10 Październik 2019 12:46)

 

Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich - 22.09.2019r. - Ostrołęka

Uroczystość, jak co roku, rozpoczęła się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów oraz w intencji uczestników uroczystości w kościele pogarnizonowym p. w. Św. Wojciecha w Wojciechowicach.

Tegoroczne wydarzenie patriotyczno-religijne upamiętni szereg ważnych, historycznych wydarzeń. Obchody przypadają w 189 rocznicę utworzenia Pułku 5 Ułanów Zamoyskich, 188 rocznicę bitwy pod Ostrołęką, w której uczestniczył Pułk 5 Ułanów Zamoyskich, 102 rocznicę odtworzenia 5 Pułku Ułanów w Besarabii, 99 rocznicę zwycięskiej bitwy pułku pod Zasławiem, 98 rocznicę przybycia pułku do Ostrołęki, na stały pokojowy postój, 28 rocznicę przywrócenia otwartych uroczystości patriotyczno-religijnych święta pułkowego w Ostrołęce oraz 26 rocznicę utworzenia w Ostrołęce Izby Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli pod pobliski pomnik poświęcony 5. Pułkowi Ułanów Zasławskich. Tamże, gości i uczestników powitała Wiesława GAŁKA – prezes Krajowego Koła Weteranów Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – głównego organizatora uroczystości. Ważnym elementem uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, który kultywuje w Ostrołęce tradycje 5. Pułku.. W uroczystości z ceremoniałem wojskowym, nie mogło zabraknąć apelu pamięci i salwy honorowej.

Kompanię Honorową wystawił Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Orzysz” w Bemowie Piskim – Komendant Ośrodka ppłk Jarosław WYSZECKI, a oprawę muzyczną zapewniła – Orkiestra Wojskowa z Giżycka prowadzona przez tamburmajora st. chor. sztab. Waldemara PESTKĘ. W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł Arkadiusz CZARTORYSKI, Prezydent Ostrołęki Łukasz KULIK, Przewodniczący Rady Miasta Wojciech ZARZYCKI, Prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR ·kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ, Komendant WKU Ostrołęka ppłk Dariusz ZDROJEWSKI; obecny był ppłk Jarosław WYSZECKI - komendant ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz, w Bemowie Piskim, kpt Kazimierz BIEŃKOWSKI - z-ca Szefa Garnizonu w Ostrowi Maz, płk Artur NIZIŃSKI z Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, przedstawiciele II Przasnyskiego Ośrodka Poligonowego, członkowie stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie z Białegostoku, Grajewa, Wyszkowa, Zambrowa, Ostrołęki, radni miejscy oraz radni powiatu ostrołęckiego, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy Ostrołęki, delegacja samorządowców z Zasławia. Uroczystość prowadził kpt. Marcin MARKIEWICZ z WKU Ostrołęka. Po części oficjalnej, t. j. po złożeniu kwiatów pod pomnikiem i odczytaniu apelu pamięci miał miejsce piknik i spotkanie „Czterech Pokoleń Polaków”.

Członkowie LMiR zawsze uczestniczą w święcie 5-Pułku Ułanów Zasławskich – jest to tradycja więzi utrzymywana od okresu międzywojennego, Ówczesna Liga Morska i Kolonialna ściśle współpracowała z dowództwem Pułku, nadawała ton życiu kulturalnemu miasta, wspólnie organizowano obchody świąt narodowych, pikniki oraz bale charytatywne. Oficerowie i żołnierze 5. Pułku byli również członkami LMiK.

Z kart historii.

Od czasu otwarcia portu Gdyni prawie każdego roku obchodzono Święto Morza. Uroczystości te z czasem urosły do rangi święta narodowego. W 1936 roku uroczystości te miały imponujący charakter. Zorganizowały je Rada Miejska w Ostrołęce i Rada Gminy w Rzekuniu z siedzibą w Ostrołęce. Po raz pierwszy w tym roku terytoria gminy Rzekuń otaczały miasto ze wszystkich stron. Ostrołęka i Rzekuń przyjęły odświętny wygląd. Wszystkie gmachy urzędowe, a także wiele domów prywatnych zostały ozdobione flagami narodowymi i flagami Ligi Mor¬skiej i Kolonialnej. 28 czerwca o godz. 20.00 odbył się capstrzyk z udziałem trę¬baczy 5 pułku ułanów i malowniczy pochód młodzieży gimnazjalnej z olbrzymimi flagami wykonanymi na wzór flag olimpijskich i z bardzo pomysłowymi lampio-nami. Na placu 3 Maja nastąpiło spotkanie z władzami miasta Ostrołęki, gminy Rzekuń i ze starostą ostrołęckim - Franciszkiem Kulikowskim. Następnego dnia, 29 czerwca, mieszkańców miasta obudził „Hejnał Morski” odegrany przez tręba¬czy 5 pułku ułanów z wieży ratuszowej i z wieży strażackiej oraz głos syren kole¬jowych, który był dobrze słyszany w Rzekuniu. O godz. 10.00 na placu 3 Maja ustawiły się spieszone oddziały 5 Pułku Ułanów Zasławskich, 12 Dywizjonu Artylerii Konnej, poczty chorągwialne gimnazjalnego Koła Ligi Morskiej i Kolo¬nialnej, Strzelcy, Ochotnicze Straże Pożarne Ostrołęki i gminy Rzekuń oraz tłumy publiczności miasta i rzekuńskich wsi. Nadjechał dowódca pułku ppłk Stefan Chomicz, orkiestra odegrała marsz powitalny, podpułkownik przyjął raport i tak została rozpoczęta uroczystość drugiego dnia obchodów. Potem była Msza św. poświęcenie sztandaru oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej w Ostrołęce, defilada wojskowa i ludności cywilnej. Organizacją udziału ludności wiejskiej w tej uro¬czystości zajął się Zarząd Gminy w Rzekuniu, a szczególnie sekretarz gminy W. Piotrowicz. Jak informował Przegląd Ostrołęcki „pięknie udekorowany wóz drabiniasty z godłem stanu rolniczego, tj. snopem zboża i zatkniętymi weń gra¬biami i kosą zaprzężony czwórką koni z jadącymi dziewczętami w barwnych strojach ludowych, wywołał żywy poklask publiczności”.

Pokłosiem tej wspaniałej imprezy było podjęcie patriotycznej akcji zbiórki środków finansowych na Fundusz Obrony Narodowej i na dozbrojenie Polski na morzu.

Źródło: Jerzy Dziewirski „Rzekuń i okolice. Zarys historii” Ostrołęka 1999 r.

 

OBCHODY 80. ROCZNICY OBRONY MODLINA I WALK FLOTYLLI WIŚLANEJ

Weekend 14-15 września upłynął pod znakiem uroczystych obchodów 80. Rocznicy bohaterskiej Obrony Modlina. W sobotę, odbył się pogrzeb 17 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na terenie dawnej Państwowej Stoczni Modlin. W niedzielę, 15 września 2019, członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej, którzy przybyli do Modlina z całego kraju, upamiętnili 80. rocznicę działań bojowych oraz samozatopienia Flotylli Wiślanej.

W niedzielę 15 września 2019, pod tablicą upamiętniającą I Port Marynarki Wojennej RP, członkowie Ligii Morskiej i Rzecznej uczcili 80. rocznicę działań bojowych oraz samozatopienia Flotylli Wiślanej – dokładnie jednostek Oddziału Wydzielonego „Wisła”. Uroczystość pod tablicą upamiętniająca pierwszy port Marynarki Wojennej RP rozpoczęła się o godzinie 10.00 od złożenia przez prezesa Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek przyjął prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, któremu towarzyszył v-ce prezes LMiR ds. morskich kmdr por. Marek PADJAS. Przy dźwiękach „Marsza Generalskiego” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej LMiR, oficerowie oddali honory pocztom sztandarowym.

Po oficjalnych powitaniach uczestników przez sekretarz Okręgu Mazowieckiego LMiR mgr Hannę POTAPOWICZ, glos zabrał prezes LMiR kpt. Andrzej KRÓLIKOWSKI.  W swoim okolicznościowym wystąpieniu, podkreślił ogromną rolę, jaką pełniła Flotylla Wiślana w Marynarce Wojennej II RP oraz wyraził nadzieję, na przywrócenie ówczesnej roli Wisły i Ligi Morskiej i Rzecznej w  rozwoju m.in. gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej oraz promocji turystyki wodnej.

Po krótkiej modlitwie, miał miejsce Apel Pamięci, który odczytał st. chor. szt. mar. Wiesław JANCZAREK. Przy łoskocie werbla w wykonywanym przez bsm. Janusza ŁAKUSA z OR LMiR tremolo, prowadzący odczytał kolejne 10 pozycji Apelu, w którym przywołana została pamięć bohaterów oraz osób wielce zasłużonych dla Floty Polskiej i Ligi Morskiej. Na zakończenie Apelu, sygnał „Hasło Wojska Polskiego” odegrali trębacze OR LMiR: st. bsm. Jarosław MORAWSKI oraz mar. Mateusz SOCHOCKI i mar. Rafał MATYJASZEK.

Po Apelu Pamięci, przy łoskocie werbli, delegacje LMiR, parlamentarzystów, przedstawicieli organów samorządowych z Burmistrzem Nowego Dworu Panem Jackiem KOWALSKIM, mieszkańców miasta, harcerzy z Nowodworskiego Hufca ZHP oraz młodzieży szkolnej złożyły kwiaty pod tablicą I-go Portu  Marynarki Wojennej. Na zakończenie tej części uroczystości, st. bsm. Jarosław MORAWSKI z OR LMiR odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

W czasie uroczystości, nie mogło zabraknąć wystąpień publicznych. Tak więc, glos zabrały Posłanki na Sejm RP Kinga GAJEWSKA i Jolanta HŰBNER. Podobnie jak prezes LMiR kpt. Andrzej KRÓLIKOWSKI, nawiązały do problematyki gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ostatnim mówcą był kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS, którego wystąpienie było prezentacją Jego najnowszych pozycji dorobku literackiego tj. poezji poświęcanej rzece Wiśle.

Na zakończenie wydarzenia w Modlinie, Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej pod batutą dyr. Benedykta Cezarego CELIANA, wystąpiła z krótkim programem muzyki patriotycznej i wojskowej.

W dniu 15 września, w Modlinie, oprócz kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA i mgr Hanny POTAPOWICZ, Okręg Mazowiecki LMiR reprezentowali: kpt. ż. w. Andrzej KRAWCZYK, kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI, por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA oraz kmdr Józef KOWALEWSKI.

Dodatkowo, po zakończeniu wydarzenia, Burmistrz Jacek KOWALSKI, Posłanki na Sejm RP Kinga GAJEWSKA i Jolanta HŰBNER, przedstawiciele Ligii Morskiej i Rzecznej oraz harcerze z Nowodworskiego Hufca ZHP złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Modlina.Ostatnim punktem obchodów był piknik militarny i rekonstrukcja bitwy „Obrona Modlina”.


Wystąpienie Prezesa LMiR

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.

Spotykamy się tu w centrum Polski w Twierdzy Modlin. Jest to miejsce niezwykle ważne dla powstającego po latach niewoli państwa polskiego oraz dla założycieli naszej organizacji, których życie zawodowe oraz praca w organizacji była służbą w budowaniu Polski Morskiej. Dlatego jesteśmy dzisiaj tu przy tablicy upamiętniającej pierwszy port wojenny Niepodległej Rzeczypospolitej.

W Modlinie dnia 23 grudnia 1918r podniesiono biało-czerwoną banderę i dokładnie tu powstała pierwsza formacja Marynarki Wojennej tj. Flotylla Wiślana, która odegrała ważną rolę w kampaniach wojennych na naszych ziemiach. Również w centrum Polski - na Mazowszu zainicjowano działalność naszego stowarzyszenia.

80 lat temu, we wrześniu 1939 roku, w obronie Rzeczypospolitej dokładnie na Wiśle i na Narwi walczyli dzielnie marynarze Oddziału Wydzielonego „Wisła”.   Dziś składamy hołd tym, którzy dali dowód swojego patriotyzmu i heroizmu.  Wspominamy dzisiaj postacie takie jak kmdr ppor. Roman KANAFOYSKI – dowódca OW „Wisła”, por. mar. Olgierd KOREYWO – dowódca CKU „Nieuchwytny”, bsm. Edward ADAMOSZEK – dowódca KU 30, bsmt. Wiktor BONFIG – dowódca KU 6, mat Henryk MAZUREK – dowódca KU 4, kpt. ż. ś. Bolesław LIPSKI – dowódca statku sztabowego s/s „Zółkiewski” oraz wielu innych bohaterskich marynarzy. Część jednostek pływających Oddziału Wydzielonego „Wisła” została zniszczona w czasie walki, natomiast pozostałe – łącznie ze statkiem sztabowym – marynarze zatopili, aby nie dostały się w ręce wroga. Wkrótce, złożone przez nas kwiaty pod tablicą pamiątkową będą wyrazem hołdu, wdzięczności i uznania dla obrońców Ojczyzny w marynarskich mundurach.

W roku 2019 – roku 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej mamy szczególną świadomość naszego dziedzictwa, dorobku i wartości narodowych, a ogłoszenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 – Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej w pełni wpisuje się w rzeczony system wartości.

Dzisiejsza Liga Morska i Rzeczna – jako organizacja pożytku publicznego – działa na rzecz umacniania wartości patriotyczno-narodowych, na rzecz świadomości morskiej, edukacji i kultury morskiej, gospodarki morskiej i ekologii wód oraz na rzecz rozwoju akwenów śródlądowych. W naszych szeregach, mamy dziesiątki entuzjastów autentycznie zaangażowanych w działalność PRO MARI NOSTRO. Ta rzesza wolontariuszy ma wsparcie naszych wieloletnich wypróbowanych sojuszników z kręgów administracji państwowej, samorządów, Sil Zbrojnych RP, kręgów biznesowych oraz organizacji społecznych. Mimo, że czasami występują obiektywne trudności, Liga Morska i Rzeczna nadal trwa i realizuje postanowienia Statutu. Liczne przedsięwzięcia realizowane przez nasza organizację zawsze spotykają się z pozytywnym odzewem społeczeństwa.

Dzisiejsze wydarzenie jest jednym ze stałych przedsięwzięć LMiR i ma zawsze charakter priorytetowy. Dziękuje wszystkim za obecność i pomoc w realizacji dzisiejszych obchodów.

TRZYMAJMY SIĘ MORZA!

 

 

Ostrołęczanie uczcili pamięć poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945

Miejskie uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 1 września o godz. 4.45 przy Pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Ostrołęce przy ul. Poległych. Godzina nawiązuje do bezpośredniego początku II wojny światowej, kiedy to niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął atak ze wszystkich dział na Westerplatte. Następnie o godzinie 5.00, w tym samym miejscu, zebrani uczestniczyli we mszy polowej w intencji ofiar II wojny światowej.